Avís legal

D’acord amb la Llei de servei de la societat de la informació i comerç electrònic -Llei 34/2002 LSSICE-, es redacta el present avís legal per poder informar als nostres usuaris de  les condicions d’ús de la Pàgina web www.projectepasswork.org.

L’accés, navegació i ús de la pàgina web www.projectepasswork.org implica l’acceptació del present Avís Legal el qual regula les responsabilitats que es deriven de l’ús dels seus continguts, entenent per aquests els textos, imatges, fotografies, software o qualsevol altra creació protegida pels drets de propietat intel·lectual o industrial, ja sigui a través de lleis nacionals, internacionals o tractats.

Titularitat

En compliment amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic -LSSICE-,  s’informa als usuaris que la present pàgina web és titularitat de la unió temporal d’empreses creada, FUNDACIÓ ADSIS-FUNDACIÓ ÈXIT Unió Temporal d’Empreses, -d’ara en endavant, UTE ADSIS-ÈXIT- amb número d’identificació fiscal U466644493 i inscrita en el Registre Mercantil, tenint el seu domicili fiscal al carrer Pelai,44,3r, 08001 Barcelona i, sent el seu objecte el desenvolupament del programa “Noves Oportunitats per a joves” desenvolupat en el marc del projecte Segones Oportunitats del programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020. És per això que, UTE ADSIS-ÈXIT crea la present pàgina web com a part de las funcions per dur a terme la finalitat del seu objecte.

Utilització de la Pàgina Web i els seus Serveis

La navegació a través de la web www.projectepasswork.org és totalment gratuïta per a tots els usuaris.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

UTE ADSIS-ÈXIT es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués afectar al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador, per la qual cosa recordem la importància de revisar l’Avís Legal cada vegada que s’accedeixi a la pàgina web, en cas que existeixin dubtes o discrepàncies.

CONTACTE

Actualment la nostra pàgina web ofereix diferents formularis de contacte depenent del tipus de consulta o aportació que vulgui dur a terme, localitzant-se un formulari general a l’apartat CONTACTE,  així com formularis específics a través de l’apartat PARTICIPA, sent requisit indispensable l’acceptació de la nostra política de privacitat per a l’enviament de la consulta.

Per a qualsevol notificació, dubte o consulta també pot contactar-nos a través dels següents mitjans:

Mail: info@projectepasswork.org

Via postal: Carrer Pelai, 44, 3r. 08001 Barcelona

Propietat Intel·lectual i Industrial

UTE ADSIS-ÈXIT és titular o té la corresponent llicència d’ús sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Pàgina Web, així com dels continguts disponibles a través de la mateixa.

En cap cas, s’entendrà que el fet de permetre als usuaris l’accés a la Pàgina Web impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió, total ni parcial, d’aquests drets, per part del seu titular.

Està expressament prohibit suprimir, eludir o manipular qualssevol de les dades d’identificació dels drets del titular del lloc Web o dels seus titulars incorporats als continguts.

D’igual forma està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos en la present Pàgina Web per a propòsits públics o comercials si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit d’UTE ADSIS-ÈXIT.

Nom de domini

No podrà ser utilitzat el domini projectepasswork.org i/o novesoportunitats.org, en connexió  amb altres continguts, productes  o  serveis  que  no  siguin  titularitat  d’UTE ADSIS-ÈXIT., quan puguin causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit d’aquella.

D’igual forma, queda prohibit l’ús de dominis que per la seva denominació puguin comportar confusió amb projectepasswork i/o novesoportunitats.

Xarxes Socials

UTE ADSIS-ÈXIT compta amb perfil a les principals xarxes socials d’Internet, considerant-se, en tot cas, responsable del tractament sobre les dades d’aquells usuaris que interrelacionen en les nostres xarxes socials, ja sigui com a fans, seguidors, etc.

UTE ADSIS-ÈXIT podrà informar a través de les seves xarxes socials de novetats, notícies, o qualsevol activitat o producte relacionat amb l’objecte de la nostra UTE ADSIS-ÈXIT.

Pel que fa al contingut que es pugui publicar a través de les diferents xarxes socials, aquest serà propietat de l’UTE ADSIS-ÈXIT o aquesta tindrà la corresponent llicència, aplicant-se les mateixes normes de propietat intel·lectual i industrial establertes en la present.

Fonts Externes i Perfils Socials

UTE ADSIS-ÈXIT ha creat diferents perfils a les principals xarxes socials,  com ara Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram, Snapchat i Periscope, amb la finalitat de poder difondre l’objecte de la nostra UTE ADSIS-ÈXIT, exonerant-se de la vulneració de les condicions generals i particulars disposades en aquestes Xarxes Socials.

D’igual forma, es recorda que cada usuari ha de responsabilitzar-se pel que fa a la confidencialitat i reserva de la seva informació i publicació que dugui a terme en cada una de les xarxes socials o en la qual inclogui el nostre perfil social. Considerant allò exposat anteriorment, es duen a terme les següents recomanacions respecte a les diferents xarxes socials en les que UTE ADSIS-ÈXIT té un perfil actiu amb la finalitat de poder mantenir informats als nostres seguidors del nostre projecte i activitats, recomanant-se en tot cas llegir les condicions d’ús i privacitat de cada una de les plataformes.

  • Quan interactuï amb algun dels nostres perfils de les diferents xarxes socials, ja sigui mitjançant seguiment, “M’agrada”, Tweet, etc, la informació personal del seu perfil és distribuïda a altres usuaris de la xarxa social en la qual interactuï, per la qual cosa es recomana que ajusti la seva configuració i es responsabilitzi de la informació que facilita.
  • Queda prohibida la menció dels nostres perfils de xarxes socials amb finalitats il·lícites o que puguin contravenir els nostres interessos.
  • En cas que UTE ADSIS-ÈXIT considerés que s’està duent a terme un ús inadequat o que contravingui els interessos objecte de l’UTE ADSIS ÈXIT a través de les nostres xarxes socials, l’administrador que podrà dur a terme les mesures necessàries.

Accés a continguts fora de la Pàgina Web

Podrà accedir a continguts subministrats per tercers, és a dir, reproduïts en Pàgines Web, no podent efectuar operacions i/o actuacions diferents a las normes que aquests tercers hagin establert en els seus continguts.

Responsabilitat

Aquesta pàgina web no pot garantir la disponibilitat i continuïtat en el seu funcionament, si bé intentarà, en la mesura d’allò possible, notificar prèviament als seus usuaris de possibles interrupcions.

UTE ADSIS-ÈXIT  tampoc es compromet a la infal·libilitat del Portal, per la qual cosa els possibles danys o perjudicis que poguessin derivar-se’n (falta de disponibilitat, continuïtat o infal·libilitat), no seran responsabilitat d’aquesta.

No podem garantir la inexistència de virus o d’altres continguts que puguin alterar el seu ordinador (hardware i software, fitxers, en definitiva, el seu sistema informàtic), ja que encara no s’ha trobat cap sistema que pugui garantir l’eliminació total d’aquests. És per això, que els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres continguts que alterin el seu sistema, no donarà lloc al naixement de cap tipus de responsabilitat, per part d’UTE ADSIS-ÈXIT.

Protecció de dades personals

UTE ADSIS-ÈXIT i la seva pàgina web es troben adequats a la normativa de protecció de dades personals, LO 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i el seu reglament de desenvolupament RD 1720/2007, per la qual cosa a través de la nostra Política de Privacitat posem a disposició dels nostres usuaris tota la informació al respecte, havent creat un text legal específic en matèria de cookies, donant així compliment a la LSSI.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la Vila de Barcelona.

 

© UTE ADSIS-ÈXIT 2016. TOTS ELS DRETS RESERVATS

Dóna'ns veu

periscope02

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per emmagatzemar informació en el seu equip. Algunes d’aquestes cookies són essencials per fer que el lloc web funcioni y per permetre’ns recol•lectar característiques d’ús de la web. Al continuar utilitzant aquest lloc web vostè accepta l’ús de cookies en el seu dispositiu a no ser que vostè les hagi desactivat. Clica sobre l’enllaç per saber més sobre la nostra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies